Zone A Défendre
Tritons crété-e-s contre béton armé

Homepagina > Agenda > 17 / 11 Herbezettingsbetoging!

17 / 11 Herbezettingsbetoging!

zaterdag 17 november 2012

Alle versies van dit artikel: [Deutsch] [English] [Español] [français] [italiano] [Nederlands] [òc]

dernière mise à jour : 27 octobre 2012

Ca y est, la date est fixée !! la manif de réoccupation sera le 17 novembre !

prochaine AG pour la préparer : mardi 30 octobre à 19h30 à B17

Update of the 27th of october 2012 : see this message including a callout for an organizing general assembly. Below is the first callout.

17 Novembre : Action to re-occupy the ZAD

Update of october 2012 : see this message including a callout for an organizing general assembly. Below is the first callout.

Update of october 2012 : see this message including a callout for an organizing general assembly. Below is the first callout.

Notre dame des landes

Als ze ons ontruimen komen we terug!

Een herbezettings actie is gepland in geval van ontruiming in Notre-dame-des-landes in Frankrijk: om te herbeplanten en herbeginnen tegen het bouwen van het vliegveld: Vinci rot op! Niet hier, niet in Khimki*, nergens!

Dit is een oproep van de bewoners van de ZAD en het netwerk Reclaim the Fields om op de 4de zaterdag na de eerst ontruiming, rond Notre-Dame-des-Landes samen te komen.

Om je een idee te geven van feiten die gebeurd zijn:

Op 7 mei 2011, we zijn een duizend tal mensen in een actie, met hooivork in de handen, om een verlaten stuk landbouwgrond te herstellen en te gebruiken. Dit was om een plaats te creëren waar voedsel geproduceerd kan worden om tegenstand te kunnen bieden tegen de plannen om een vliegveld te bouwen - dat enorm geëvolueerd is sedert de actie. We namen afscheid met een eed om deze landbouwgrond en ander bezette gronden op de ZAD te verdedigen.

Op 24 juni, Startte Vinci met uitzetting procedures tegen 8 squats, waaronder Les Planchettes, onze collectieve plaats waar veel word georganiseerd en waar we mensen verwelkomen.

Op 10 juli, Tijdens een ontmoeting van een duizendtal deelnemers werd een banner van mensen gecreëerd die zei: "Vinci d’égage!" (Vinci rot op!)

Op 23 augustus, Vroeg de president van de regio Payes de la loire, Jacques Auxiette, aan de locale autoriteiten om de radicale bezetters van de ZAD te ontruimen. Het was een brutale zet van repressie, maar dit zal ons niet tegenhouden om het terug te bezetten en te beplanten.

Om navolging te geven aan de actie van 7 mei, doen de bezetters van de ZAD en activisten van Reclaim the Fields, een collectief van jonge landbouwers, een oproep om deel te nemen aan een gigantische demonstratie om alles opnieuw te bezetten in geval van een uitzetting, en vraagt aan alle groepen en collectieven om deze actie te ondersteunen. Indien een politie macht ons komt uitzetten, dan willen we met duizenden meer kracht zetten bij de uitspraak "Vinci rot op!" en willen we la ZAD blijven bezetten en om de werken onmiddellijk stil te leggen.

Veertig jaar lang, hebben beleidmakers en bouwbedrijven, het project om een vliegveld naast Nantes, Notre-Dame-des-Landes, opgedrongen om hun droom van economische expansie en metropolis waar te maken. De ZAD is een gebied, 2000 hectare groot, bestaande uit landbouwgrond en leefgebied dat ze willen vernietigen om het dan te vervangen door beton. De strijd tegen dit project zit op een kruispunt van vele uitdagingen, waarop we ons kunnen verenigen, om gezamenlijk vragen op te lossen, strategieën te bedenken en uit te voeren.

In deze strijd vechten we tegen de industriële samenleving en landbouw, het beleid voor economische ontwikkeling, de klimaatverandering, de controle over het land, de megalopolis, de normalisering van de samenleving, de privatisering, de mythe van eindeloze groei en de illusie van democratische participatie...

De beleidmakers proberen constant hun project te verkopen en de impressie te geven dat het onmogelijk is om het project in deze fase stop te zetten. Dus na veertig jaar van verzet, zijn de voorbereidende bouwwerkzaamheden van dit vliegveld en de snelwegen van start gegaan: het boren voor grond analises, milieu evaluaties, archeologische opgravingen en verwijderings werken... allemaal om beton over dit gebied te gieten.

Maar de tegenstanders geven niet op en de acties worden opgeschroefd: stoppen van de boor werken, verstoren van de milieu analyses die worden uitgevoerd door Biotope*, uitdelen van kranten, bezetten van kantoren en bouw werven, tolwegen gratis maken en veel meer ...

Bijkomend, al meer dan twee jaar, in plaats van de de ZAD geleidelijk aan leeg geraakt door laster of afbraken en uitzettingen, blijven de activiteiten bloeien.

Vele huizen die leeg werden achtergelaten worden hersteld en bewoond, nieuwe woonplaatsen worden gebouwd op het grondgebied en in de bomen, collectieven bezetten landbouw gronden om voedsel te planten. Ontmoetingsplaatsen, gast ruimtes, een bakker en bibliotheek werden geopend voor iedereen.

In juni 2011, is Vinci begonnen met uitzetting procedures, om juridische middelen te bezitten, om de bezetters "zonder recht of titel" van de ZAD te kunnen ontruimen. Nu willen ze de beweging stop zetten en schoon schip maken om met de werken te kunnen beginnen: De bezetters uitzetten, alsook de bewoners en de landbouwers, eigenaars onteigenen. Tegelijkertijd proberen de voorstanders van dit project alles: campagnes maken om de bezetters te isoleren, de beweging op te splitsen en de solidariteit te breken, het versterken van de dagelijkse aanwezigheid van de politie om de collectieve acties te onderdrukken.

Terwijl we hier leven onder deze toestand, worden we gevoed door de gedachte van voorbije overwinningen tegen megalomanische projecten in Frankrijk, van nucleair tot militair, zoals in Carnet, Plogoff en Larnac, en we weten dat we het bouwen van dit vliegveld kunnen stoppen. We kijken ook naar de andere kant van de Alpen waar tegenstanders van een spoorweg Lyon-Turijn voor hogesnelheidstreinen met tienduizenden de werken tegenhouden (Val de Susa). Hier bereiden we hetzelfde voor; elke onderneming om beton te gieten zal hen zuur opbreken.

Deze oproep betekend dat een ontruiming in geen geval een reden zal zijn tot het einde van dit verzet; het geeft ons de kans om collectieve acties te ondernemen na de uitzettingen. Het bevestigd dat ze deze plaats niet kunnen materialiseren en steriliseren wanneer het hen uitkomt en dat hun acties ons niet zal stoppen om terug te komen en het te herbezetten. Het toont ook de gemeenschappelijke wil om het verzet tegen het vliegveld levend te houden. Deze actie laat ons toe, zoals nodig, collectieve- en woon plaatsen te herbouwen alsook om terug voedsel te laten groeien.

We weten niet wanneer ze de troepen zullen zenden, maar we doen nu al een oproep om in staat te zijn massaal te kunnen reageren. We stellen voor samen te komen de vierde zaterdag na de eerste uitzetting, met hooivorken, werkmateriaal en bouwmateriaal om het land terug te nemen en het samen terug op te bouwen.

In aanvulling tot deze oproep voor herbezetting, zijn andere initiatieven zeker welkom: solidariteit acties waar je je ook bevind, aanwezig zijn voor dat de uitzetting plaats vindt om de politie tegen te houden... Tot die tijd gaan acties tegen het vliegveld gewoon door, net als het leven op de ZAD!

Praktische info

- Check regelmatig https://zad.nadir.org , zeker in geval van een uitzetting. De exacte datum en ontmoetings plaats zal worden gemeld.

- Het zal mogelijk zijn om aan te komen de avond voor de actie, voor het finaliseren van de preparatie en om iedere deelnemer op de hoogte te brengen. Breng materiaal mee om te kamperen.

- We nodigen je uit om hier te blijven na de actie om de herbezette plaatsen te beschermen en her op te bouwen.

*Extra uitleg: Vinci is de grootste bouw onderneming in de wereld en is verantwoordelijk voor het bouwen van het vliegveld in Notre-Dame-des-Landes. Ze bouwen ook gevangenissen, snelwegen, kerncentrales, detentie centra’s voor illegale immigranten, de exploitatie van de uranium mijnen in Niger en het vernietigen van de bossen in Khimki gelegen bij Moskou. Biotope: een bedrijf verantwoordelijk voor het waarborgen, door een ecologische expert, van de flora en fauna, en de ecologische impact van het vliegveld... de aanzetters van ecologische kapitalisme!

Een oproep van de ZAD bewoners en Reclaim the Fields

Contact: reclaimthezad@riseup.net

Affiches om te verspreiden :