Zone A Défendre
Tritons crété-e-s contre béton armé

Homepagina > Textes > Communiqués extérieurs > Oproep van Longo maï : steun de ZAD! [nl]

Oproep van Longo maï : steun de ZAD! [nl]

donderdag 8 juni 2017

Alle versies van dit artikel: [Deutsch] [Español] [français] [italiano] [Nederlands] [Português] [română]

Oproep van Longo maï : steun de ZAD!

De strijd die zich de laatste jaren afspeelt in Notre Dame des Landes, niet ver van Nantes in Bretagne spreekt ons aan, maakt ons blij en geeft ons hoop. 1650 hectaren heggenlandschap vormen er een ZAD (Zone à Défendre - te verdedigen gebied), één van de plekken in Europa waar enerzijds protest tegen de steeds toenemende overconsumptie en invloed van technologie en industrie en anderzijds een enorme drang naar sociaal experiment het meest overtuigend tot uitdrukking komen.

De tekst "De crisis, een offensief" die Longo maï in 1973 schreef, stelde dat de jeugd niet meer gelooft in de toekomst en dat alternatieven daarom een noodzaak zijn: verlaten landbouwstreken terug leven inblazen om er te experimenteren met nieuwe manieren van samenleven en een materiële basis voor autonomie uit te bouwen. Dit initiatief stond aan de wieg van wat met de tijd is uitgegroeid tot een netwerk van tien cooperaties in vijf Europese landen, een beweging die staat voor actieve solidariteit en sociale verandering.

Sinds 40 jaar bestaat er in Notre Dame des Landes verzet tegen de bouw van een tweede (1) luchthaven door de multinational Vinci -wereldleider op het gebied van openbare werken- en de wereld waar zij voor staan: een hectisch levensritme, gesymboliseerd door spotgoedkoop luchtverkeer, het uitbreiden van de stadszone rond Nantes ten koste van vruchtbare landbouwgrond en het kapotmaken van een uitzonderlijk stuk biodiversiteit. Oorspronkelijk waren het enkele koppige boeren en buurtbewoners die de strijd aanvoerden, met de steun van een groot deel van de omwonenden, maar sinds de oproep tot bezetting van het terrein in 2008 is er een nieuwe fase aangebroken. Sindsdien is de ZAD een ontmoetingsplek voor een grote diversiteit aan mensen, analyses en opvattingen. Het heggenlandschap is nu bezaaid met van de sloop geredde bezette huizen en hoeves, kleinere huisjes en allerlei constructies, moestuinen, ateliers, graanvelden en bakkerijen, kaasmakerijen, een conservenfabriek, een "geen-markt" (gratis markt of aan vrije bijdrage), bibliotheken, concert- en vergaderzalen, een ziekenhuisje, een radio die over de hele zone uitzendt, speelterreinen voor kinderen. Dit alles wordt gedragen door enkele honderden bewoners, "een diffuse archipel van met elkaar vervlochten groepen die zich nu eens samen, dan weer zij aan zij organiseren om in stand te houden wat met de hele beweging gedeeld wordt." (2) Ondanks de constante dreiging van een onmiddelijke ontruiming zien de bewoners hun toekomst op lange termijn, wat zich weerspiegelt in hun projecten en constructies.

Zonder het leven in de ZAD te verheerlijken of de inherente conflicten tussen de verschillende analyses en praktijken weg te moffelen slaagt de beweging erin sterker te worden en open te blijven. De belangrijkste troef en garantie voor een lang leven is de grote diversiteit van deelnemers aan het verzet tegen de luchthaven: boeren, krakers, burgerverenigingen, verkozenen, natuur- en milieubewegingen, ... (3)

Zo’n lange neus naar de gevestigde orde en de zekerheden van onze maatschappij moest onvermijdelijk gepaard gaan met een diepe afkeuring en harde repressie door de overheid. Tijdens "Operatie César", de grootschalige verdrijvingsactie van oktober 2012 schuwde de politie geen geweld en zijn onder diegenen die de zone verdedigden honderden gewonden gevallen. De actie werd een klinkende nederlaag en heeft paradoxaal genoeg heel wat nieuwe krachten de weg naar de zone getoond. Een maand later bracht de betoging voor herbezetting 40.000 mensen op de been. Dit heeft het tij doen keren en was het begin van een golf van nieuwe bouwwerven in de zone. De dreiging van ontruiming, soms heel concreet, soms minder, blijft echter als een zwaard van Damocles boven de ZAD hangen.

Dit verzet kan in Frankrijk op veel bijval rekenen: meer dan 200 steuncomités weerspiegelen de solidariteit van mensen van allerlei slag: van gewone burgers over lokale verkozenen, vakbondsleden, academici en journalisten ... Regelmatig komen duizenden mensen naar de ZAD om samen na te denken over landbouw, bossen en samenleving.

Wij van Longo maï herkennen ons in deze vrolijke herrie - we voelen ons dan ook solidair met dit verzet. We vinden ons terug in de fundamentele keuzes die ook de onze zijn, zoals de weigering van de alomtegenwoordigheid van geld in ons dagelijks leven, het gemeenschappelijk uitbouwen van "commons", zelfvoorziening, een duidelijke kritiek aan het adres van de instanties die beweren onze wereld te beheren... Wij hebben ook dezelfde zorgen, waarvan sommige ons met de tijd hebben getoond hoezeer we aan éénzelfde zeel trekken: actieve solidariteit in het verzet tegen schadelijke megalomane projecten of in de strijd van lokale gemeenschappen in Mexico, de bescherming van landbouwgrond en bossen... En net zoals wij zijn de bewoners van de ZAD solidair met migranten en vluchtelingen.

Het is van groot belang dat het collectieve project dat vorm krijgt in de ZAD kan verdergroeien, in alle ongedwongen creativiteit. Het breekt met de dogmas van de industriële landbouw en een maatschappij die gebaseerd is op concurrentie tussen mensen. Het is een project waar hiërarchie en onderwerping, uitsluiting en sexisme, racisme en homophobie geen plaats krijgen. Moest de geplande luchthaven er toch niet komen zou het onverdedigbaar zijn deze goed bewaarde enclave in te lijven in de schaalvergroting van de industriële landbouw en ter beschikking te stellen van diegenen die de ganse streek hebben vergiftigd. Het zou onaanvaardbaar zijn dat zij die deze plek vol beton willen gieten met als enig doel nog wat rijker te worden hun zeggenschap over haar toekomst behouden.

Moest het tot een ontruiming van de ZAD komen, dan zou dit ook ernstig de toekomst van heel wat andere plaatsen van verzet in gevaar brengen, zoals onder andere in Roybon -tegen een toeristisch megaproject-, in Bure -tegen het begraven van nucleair afval- of in de Valle di Susa in Italië -tegen de nieuwe hogesnelheidsspoorlijn Lyon-Turijn-.

Als internationale beweging wil Longo maï dit verzet meer bekendheid geven buiten Frankrijk. Daarom roepen wij al onze vrienden overal in Europa op om zelf ter plaatse op ontdekking te gaan en om samen klaar te zijn de zone te verdedigen in geval van een nieuwe ontruimingspoging. De ZAD heeft uw steun nodig om:

*Druk uit te oefenen op de Franse staat en de multinational Vinci met alle daartoe geschikte middelen;

*Uw solidariteit uit te drukken en dit verzet meer bekendheid te geven in uw eigen kring door het verspreiden van de folder "Défendre la zad"/"Defending the ZAD"/"Vertaidigungszone Zad" die in verschillende talen te vinden is op <constellations.boum.org> (4).

Longo maï, beweging van europese cooperaties, Limans, april 2017

Contact: longomaicall (at) riseup.net

1. Er bestaat reeds een internationale luchthaven, Nantes Atlantique, die ongeveer even groot is als die van Genève maar vooralsnog drie maal minder luchtverkeer te verwerken krijgt.

2. Uittreksel uit de brochure "De la ZAD aux communaux" (Van ZAD tot "commons"), te downloaden op <zad.nadir.org> .

3. Deze gemeenschappelijke vastberadenheid van alle bewoners om samen de toekomst van de ZAD uit te stippelen wordt duidelijk uitgedrukt in de tekst "Les 6 points sur l’avenir de la zad" (6 punten met betrekking tot de toekomst van de zad), opgesteld in 2015 en beschikbaar op <https://constellations.boum.org/spi...> .

4. Frans: https://constellations.boum.org/spip.php?article125 Engels: https://constellations.boum.org/spip.php?article143 Duits: https://constellations.boum.org/spip.php?article194